Strategický cíl výzkumu a vývoje

V současné době se nerozvíjí nic rychleji než informační a komunikační technologie. Tato významná novodobá revoluce s sebou nese masové rozšiřování mobilního internetového připojení a vzrůstající počet zařízení připojených online do největší světové sítě. Taková zařízení jsou čím dál častěji instalována přímo do samotných automobilů, ale můžeme za ně brát i obyčejné mobilní telefony. Centrum RODOS na tento trend reaguje a jeho potenciálem chce zlepšit mobilitu osob nejen v tuzemsku, ale i přilehlých regionech v zahraničí. Vždyť plynulost dopravy už ze své podstaty musí být kontinuální a Česká republika je svou polohou uprostřed Evropy předurčena k roli tranzitní země. Napojením takřka každého vozidla na informační dálnici se v blízké budoucnosti automobilová doprava přiblíží té letecké nebo vlakové. Využitím vysoké konektivity a možnosti oboustranně přenášet aktuální data se tak umožní účinněji a efektivněji řídit dopravu jako celek Dlouhodobým strategickým cílem centra je vytvoření komplexní informační nadstavby nad dopravou s využitím nových nástrojů dopravní informatiky a její integrace do stávajících telematických systémů. V průběhu řešení výzkumné strategie centra budou vyvinuty nové metody
 • monitorování,
 • modelování,
 • řízení,
 • ovlivňování,
 • podpory a zpoplatnění mobility.

Konkrétní výstupy výzkumných aktivit

 • Spuštění komplexní databáze mobility osob a zboží na území ČR.
 • Spuštění Dynamického Modelu Mobility ČR (model dopravní, emisní a energetický), včetně integrace submodelů, analytických a predikčních funkcí a vytvořených rozhraní pro navazující systémy, aplikace a speciální mapy.
 • Spuštění inovativních systémů řízení dopravy v intravilánu a extravilánu založených na nových metodách řízení a typech vstupních dat.
 • Vypracování metodiky sběru dat a informací charakterizujících ekonomické ukazatele dopravy. Spuštění pilotního testu systému výkonového zpoplatnění osobních vozidel na současné zpoplatněné síti. Návrh nových metod zpoplatnění ve městech, regionech, speciálních zónách.
 • Vypracování nových metod simulace a optimalizace multi-modální mobility. Spuštění poloprovozu mikrosimulačního dopravně-plánovacího modelu a pilotní test návrhů systematických, datově-orientovaných opatření pro řízení.
Veškeré technologie a aplikace budou realizovány v podobě poloprovozu. A tedy budou připraveny k reálnému nasazení. Výstupy centra RODOS jsou určeny zejména třem cílovým skupinám:
 • Veřejným institucím zodpovědným za provoz pozemních komunikací – od Ministerstva dopravy přes kraje a statutární orgány středních a velkých měst až po správce silnic II. a III. třídy
 • Komerčním partnerům – zejména zahraničním, kteří se orientují na inteligentní dopravní systémy a působí se zaměřením na státní správu, dále i poskytovatelům služeb pro veřejnost – což mohou být webové portály, provozovatelé navigačních systémů nebo automobilky
 • Odborné veřejnosti – pracovníkům odborů dopravy krajů a měst, vedoucím odborů ministerstev, výzkumným pracovníkům, konzultantům, specializovaným médiím

Uživatelé výstupů centra

Státní správa

 • Ministerstvo dopravy
 • Ředitelství silnic a dálnic
 • Kraje (Statutární orgány středních a velkých měst, společnosti zodpovědné za provoz pozemních komunikací)

Odborná veřejnost

 • pracovníci odborů dopravy krajů a měst,
 • vedoucí odborů ministerstev,
 • výzkumní pracovníci
 • konzultanti,
 • a další

Řidiči

Široká veřejnost patří k uživatelům centra RODOS, jelikož realizace výsledků centra bude mít přímý dopad na řidiče.
Meteo RODOS
KOLONY NA HLAVNÍCH TAZÍCH
Kolony hlavní tahy
BEZ KOMPLIKACÍ
 
 
Dojezdové doby
 
 
Plynulost provozu
BEZ KOMPLIKACÍ
 
 
Doprava v Praze
BEZ KOMPLIKACÍ